Historie Het Oude Raadhuis te Castricum

In het gebied rond het raadhuis is het bestuur van Castricum eeuwen geleden tot ontwikkeling gekomen. Deze tekening van Jacobus Stellingwerf (1720) laat het terrein hoek Dorpsstraat-Schoolstraat zien. Volgens een akte uit 1491 wordt dit terrein ‘Dinckstoel’ (later Dingstal) genoemd, wat betekent ‘plaats waar recht werd gesproken’. De naam komt uit de tijd van de Friezen, de eerste bewoners van onze streek en werd nog tot in de 19e eeuw gebruikt. 

Rechts een eerder raadhuis met onderwijzerswoning, dat in 1869 geheel werd vernieuwd. In 1911 is het pand gesloopt voor de bouw van een nieuw raadhuis. Daarnaast stond de eerste openbare lagere school van 1854 tot 1934. Tegenover het raadhuis het omstreeks 1798 gebouwde ‘Kerkzicht’, waar onder meer de families Rommel en Goes hebben gewoond en dat tenslotte als patronaatsgebouw dienst heeft gedaan. 

Jan Stuyt

Jan Stuyt (1868-1934) maakte in 1910 twee ontwerpen voor een nieuw raadhuis met onderwijzerswoning, waaruit door de gemeenteraad een keuze werd gemaakt. De bouwstijl neorenaissance. Bij de aanbesteding kwam aannemer Jacobus Res met ƒ 9.490,- als laagste inschrijver uit de bus. Op 27 april 1911 legde burgemeester Mooij de eerste steen en op 16 november 1911 kon de eerste raadsvergadering in het nieuwe gebouw worden gehouden. De gemeente telde toen nog geen 3.300 inwoners. 

Voor zover bekend, is dit de eerste foto van de gemeenteraad in het nieuwe raadhuis (1913)

Het raadhuis in 1920, met links daarvan de school en rechts kruidenier De Haas.

Een plaatje uit 1923 van de Dorpstraat met op de achtergrond hotel ‘De Rustende Jager’, dat helaas in 1976 werd gesloopt. 

De installatie van Burgemeester Lommen in 1918. Rechts van hem staat zijn voorganger oud-burgemeester Mooij. 

Een beeld uit 1925.

Burgemeester Smeets en een aantal notabelen rond 1947 op het bordes bij het afnemen van een defilé. 

Ontvangst op het raadhuis van burgemeester Lommen en zijn echtgenote ter gelegenheid van zijn 12,5 jarig ambtsjubileum in 1931.

Het raadhuis met de voordeur van de onderwijzerswoning, gezien vanaf het schoolplein van de lagere school eind jaren ’20. De woning werd in 1936 verbouwd tot kantoorruimte. 

Raadhuis en kerk eind jaren ’30. Links in het parkje is de ‘Juliana-Bernhardbank’ te zien, die ter ere van het huwelijk van het koninklijk paar in 1937 werd geplaatst. 

Het pand in 1960. De luiken zijn verdwenen. 

De gedenksteen in de voorgevel van het raadhuis verwijst naar een eerder gebouw in 1684. Van een ‘schoolhuys’ met rechtkamer was in 1548 al sprake. 

Gezicht vannuit de Torenstraat in 1950. 

Tegeltableau boven de ingang van het raadhuis met de letters SPQC, wat betekent: ‘Senatus Populusque Castrici’ ofwel ‘Bestuur en Bevolking van Castricum’. 

In het raadhuis werden talloze huwelijken gesloten. Deze foto is uit 1972. 

De gemeenteraad in 1964, onder voorzitterschap van burgemeester Smeets. 

De situatie in de jaren ’60/’70. In het witte pand rechts is inmiddels de meubelzaak van Schotten gevestigd. 

Gemeentebestuur en personeel in de raadszaal bijeen ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van gemeenteontvanger Niek de Nijs (1954). 

In 1982 verhuisden het gemeentebestuur en de ambtenaren naar een nieuw gemeentehuis. Het raadhuis werd verhuurd aan de muziekschool, die daar zeven jaar was gevestigd. 

De gemeenteraad besloot in 1990 het raadhuis te verhuren aan de stichting Noordhollands Landschap, die het pand eind 1995 kocht. Op de foto de opening van het kantoor van de stichting.